Cera steunt de bouw van ons repetitielokaal

Wat is Cera?

Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste  coöperaties van België. Ze brengen mensen, middelen en organisaties samen, bundelen krachten, nemen initiatieven en realiseren projecten met een duidelijk doel: samen investeren  in welvaart en welzijn. 

Met financiële steun en expertise zet Cera elk jaar meer dan 700 organisaties op weg om hun project te realiseren.

Cera investeert 3000€ in de bouw van ons repetitielokaal.

We zijn erg trots dat de bouw van ons repetitielokaal deel uitmaakt van de geselecteerde projecten. Met de bouw van een nieuw repetitielokaal willen we dan ook verder reiken dan onze eigen muziekvereniging. Het repetitielokaal zal ook gebruikt kunnen worden door andere verenigingen die ook nood hebben aan repetitieruimte maar niet de middelen hebben om een project op poten te zetten. Daarnaast kunnen ook andere verenigingen bij ons terecht als ze een kleinschalige activiteit willen organiseren. Op die manier onderschrijven we met de bouw van ons repetitielokaal de coöperatieve waarden van Cera: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen.

Meer weten over Cera? Surf naar www.cera.coop