Heropstart Repetities

Nadat onze vereniging meer dan 3 maand volledig heeft stilgelegen, besliste de Nationale Veiligheidsraad vorige week dat harmonieorkesten hun repetities mogen heropstarten vanaf 1 juli. We moeten hierbij voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van het basisprotocol cultuur na advies van de GEES. Om ons als muziekvereniging te helpen stelde VLAMO een leidraad op voor een veilige heropstart 

Een goede voorbereiding is de eerste én meest essentiële stap richting heropstart van onze repetities. 

Voor ons als vereniging is het daarom belangrijk om een risicoanalyse en een draaiboek te hebben. 

Draaiboeken kan je terugvinden onder : https://www.centrumharmonie.be/draaiboeken-heropstart-repetities/