Spaghettidag groot succes!

Op 18 februari organiseerde onze jeugdcommissie haar jaarlijkse spaghettidag! Dit jaar werd er uitzonderlijk uitgeweken naar het ontmoetingscentrum van Winkelomheide, maar dat hield jullie niet tegen om masaal te komen eten. Er werden meer dan 400 hongerige magen gevuld een record!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *